top of page
podcast1802-816962134.jpg

Her Tystiolaeth 30 Eiliad

Rhoddir tystiolaeth pan fyddwn yn adrodd sut y daethom i adnabod Duw y Beibl trwy symudiad yr Ysbryd Glân yn ein calonnau. Hefyd, gallwn rannu sut mae Duw yn symud yn ein bywydau mewn llawer o amgylchiadau.

 Rydym yn gweld pwysigrwydd tystiolaethau trwy gydol y Beibl a dyma un a geir yn Datguddiad 12:11 a gorchfygasant ef trwy waed yr Oen a thrwy air eu tystiolaeth, ac ni charasant ef. eu bywydau hyd farwolaeth. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich tystiolaeth heddiw.

bottom of page